تصاویر شرکت و مدیریت

مدیریت شرکت آقای سید عماد محمدی
اهدا تندیس طلا به پهلوان جواد محجوب قهرمان جودو
گفتگوی صمیمانه با هنرمند کشورمان آقای حسام نواب صفوی
حضور سید جواد هاشمی و گفتگویی صمیمانه با ایشان پیرامون دنیای سنگها
گفتگویی با هنرمند عزیز کیانوش گرامی و استاد بهنام شادان در چند سال پیش
تصاویری از ساختمان و محیط شرکت
نمونه شناسنامه بین المللی سنگ

ثبت در وزارت ارشاد با کد 1.1.70967765.0.3


گواهی نامه های بین المللی شرکت

گواهی بانک و تائیدیه رجیستر و حساب بین المللی شرکت 
  • 0