بدون سرمایه یا با سرمایه اندک کار کنید


عزیزانی که سرمایه ندارند یا سرمایه اندکی دارند


کارت تخفیف از سایت مولتی جواهر

 multijavaher.com

 به نام آنها صادر میکنیم


می‌توانند با بازاریابی و ارائه کارت تخفیف ها به مردم باعث فروش بیشتر و بهتر بشوند.


بنابرابن وقتی کد تخفیف شما در سیستم درج بشود متوجه می‌شویم مشتری ها از طرف شما وارد سیستم شده است بنابراین سهم شما را پرداخت میکنیم.