فروش سنگ مولتی بصورت گرمیسنگ معدنی مولتی بسته به سایز و طبع و رنگ  , قیمت اش متفاوت است

چنانچه قصد خرید بصورت گرمی دارید با ما تماس بگیرید

حتی اگر سنگ مولتی با رنگ خاص و یا ترکیبات خاص مد نظر دارید میتوانیم 

سفارش شما را به کمپانی انتقال دهیم و سنگ مورد نظر را تهیه کنیم