تائیدیه ها و افتخارات

نمونه شناسنامه بین المللی سنگ

ثبت در وزارت ارشاد با کد 1.1.70967765.0.3
گواهی نامه های بین المللی شرکت


مدیریت شرکت آقای سید عماد محمدی

اهدا تندیس طلا به پهلوان جواد محجوب قهرمان جودو

گفتگوی صمیمانه با هنرمند کشورمان آقای حسام نواب صفوی

حضور سید جواد هاشمی و گفتگویی صمیمانه با ایشان پیرامون دنیای سنگها

تصاویری از ساختمان و محیط شرکت