Bizimle işbirliği yollrı

Molti taşlarının alım satımı
 Siz molti taşlarını bizden satın alıp, yaşadığınız kendi ülkenizde mücevherat dükkanlarına ve bireylere sata bilersiniz.  Kaş halinde bizden satın alacağınız taşlar bir kilogram ve bir kilodan fazla olmalıdır. Bu arada kendiniz molti taşlarını mücevheratda kullanıp, mücevheratı satışa koya bilersiniz. 

Dükkan ve ya satış stantı açmak
 Bizden çeşitli mücevheratı elde edip kendi dükkan ve ya satış stantınızda klasik şekilde ve ya internet ve sosysl medya vasitesile satışa koya bilersiniz.

Kendi yaşadığınız ülkede  genel satış sorumlusu 
Bunun için her katı 300 metrekare olan dört katlı bina elde edinmelisiniz. Şu gibi binanın birinci ve ikinci katları molti taşları kullanılmış gümüş mücevheratın sergilenmesi için, üçüncü ve dördüncü katlarise depolama, hesap işleri ve müdürlük olarak, elde edilir. Sizin göreviniz internetde ve ülkenizin gazetelerinde reklem aparıp, sermaye sahiplerini bilgilendirmekdir. Şu sermaye sahipleri kendi yaşadıkları il ve ilçelerde büyük ve ya küçük dükkanlar açarak, satılacak ürünleri genel sorumluluktan, yani sizden almalıdırlar.

İşbirliği için gereken sermaye
Taşı satın almağa gereken sermaye, en azı 5 bin Amerikan dolarıdır
Mücevherat satın alıp AVM-lerde, hava alanlarında ve bu gibi mekanlarda satış stantı açmak için gereken sermaye en azı 20 bin dolar
Dükkan açmak için gereken sermaye en azı 50 bin dolar
Yaşadığınız ülkede sorumluluk kazanmak için gereken sermaye en azı 500 bin dolar

Ürünün kazanc kapasitesi 
Ürün perakende olarak satışa koyulduğunda kazancın yüzdesi 100-500 oranlarında ola bilir. Örneğin 10 dolar değerinde olan bir kadın yüzüğünde molti taşı kullanılmışsa 30 dolardan 90 dolara kader satıla bilir.

Politikamız

Bizim esas isteğimiz tüm ülkelerde, büyüklük ve nufus sayılarına bakarak, 500-1500 satış yeri açmaktır. Bizim ürünü kullananlar bütün insanlar (çocuklardan tutmuş yaşlılara kader) olduğundan dolayı iyi satış kapasitesi her zaman yüksektir. Molti taşı sadece bize aitdir ve bizimle işbirliği içersinde olan sizler ürünü rakipsiz satmakta olacaksınız ve şu ise büyük avantaj sayılır. Molti taşları mücevheratta kullandığında taşın maddi ve manevi etgilerile beraber, mücevherlerin çekiciliği de müşteri kazanmakta rol oynayacaktır. 

Kendi yaşadığınız ülkede genel satış sorumlusu

Bunun için her katı 300 metrekare olan dört katlı bina elde edinmelisiniz. Şu gibi binanın birinci ve ikinci katları molti taşları kullanılmış gümüş mücevheratın sergilenmesi için, üçüncü ve dördüncü katlarise depolama, hesap işleri ve müdürlük olarak, elde edilir. Sizin göreviniz internetde ve ülkenizin gazetelerinde reklem aparıp, sermaye sahiplerini bilgilendirmekdir. Şu sermaye sahipleri kendi yaşadıkları il ve ilçelerde büyük ve ya küçük dükkanlar açarak, satılacak ürünleri genel sorumluluktan, yani sizden almalıdırlar.

Molti taşlarının alım satımı

Siz molti taşlarını bizden satın alıp, yaşadığınız kendi ülkenizde mücevherat dükkanlarına ve bireylere sata bilersiniz.  Kaş halinde bizden satın alacağınız taşlar bir kilogram ve bir kilodan fazla olmalıdır. Bu arada kendiniz molti taşlarını mücevheratda kullanıp, mücevheratı satışa koya bilersiniz. 

Molti taşı ve mücevherlerinin satış yolları

1-Kalabalık mekanlarda dükkan açmak
2- AVM-lerde, hava alanlarında ve bu gibi mekanlarda satış stantı açmak 
3-Kendi veb sitelerinizde online satış
4-Amazon, Ebay ve benzeri sitelerile işbirliği
5-Elbise satıcıları, kadın kuaferleri ve bu gibi iş sahiplerile işbirliği yapmak. Şu gibi iş yerlerinde kendi vitrinizi kiralayın, yoksa da kazancın belli bir yüzdesini satışda gösterilen işbirliği karşılığı ödeye bilersiniz.
6-Yerel fuarlara katılmak
7-Şirketlere, dükkanlara ve b. baş vurmak için  işe alıp, iş prosesini onlara açıklamak
8-İnsanların arkadaşlık ve akrabalık alakalarından yararlanarak, zincir gibi bir-birine bağlı müşteriler oluşturup, piramit ve perakende satış sistemi yaratmak.

Molti taşı nedir?

Fixed!
“Molti Stone” aşağıdaki birleşiklerden oluşan tüm taşların özelliklerini içeren bir maden taşıdır. Şu taşların üretim, yontama ve mücevherlerde kullanma işlemleri Sargon şirketi ve Tayland ve Avrupa şirketlerinin çok yanlı ve uluslararası işbirliği neticesinde baş vermektedir. Molti taşını oluşturan üğeler şunlardır:
1-Firuze (kem gözden koruyur)
2-Jasper
3-Hematit taşı (olumsuz enerjini uzaklatır)
4-Goldston (deprese karşı)
5-İki tür tuz taşı (ilaç özelliğine sahip)
6-Mekna taşı (mıknatıs ve ilaç özelliğine sahip)
7-Zümrüt karışımlı (Alomina)
8-Yakut karışımlı (silikat)
9-Akik
10- Lazur taşı (lacivert)
11- Zebercet
Şu taşa ilim alanında “molti” (yoksa da taşların MoltiVitamini) diye, isim vermişlerdir. İnançlar açısından da “düğün açan” şu taşın başka adıdır. Bir çok taşın bir araya gelmesinden oluşup, çok varlığı bir varlıkta taşıdığından dolayı insanların saygısını kazanmıştır.

İletişim

Whatsapp Number:00989154040950
Email:Sargonco@gmail.com

Lütfen Sorunuzu İngilizce Diline Göre Sorunuz
Please Ask Your Question By English Language

Our business office is in Iran and Thailand