* » » سنگ مولتی multi stone

**

فهرست

سنگ مولتی multi stone


مولتی استون سنگی معدنی دارای ترکیبات زیر است و خواص تمامی سنگها در یک سنگ جمع شده است

تولید و تراش و نصب روی جواهرات با همکاری شرکت سارگن و شرکت های تایلندی و اروپایی به

صورت همکاری چند جانبه و بین المللی انجام میشود 

1.فیروزه (ضد چشم زخم)
2.یشم 
3.حدید (دفع انرژی منفی)
4.گلداستون (ضد استرس)
5.دو نوع سنگ نمک (با خواص درمانی)
6.سنگ مگنا (که خاصیت مغناطیسی و درمانی دارد)
7.ترکیبات زمرد(آلومینا)
8.ترکیبات یاقوت (سیلیکات)
9.عقیق 
10.لاجورد
11.زبرجد

بصورت علمی نام سنگ مولتی است (یا مولتی ویتامین سنگها) و از بعد اعتقادی هم نام دیگر این سنگ مشکل گشا است به دلیل ترکیبی از سنگهای مختلف و مورد احترام افراد معتقد (که در یک سنگ جمع شده است)


چشم نظر