* » » آندالوسیت

**

فهرست

آندالوسیت Andalusite

نام آندالوسیت از محل استخراج آن در آندالوسیا(Andalusia) در کشور اسپانیا مشتق شده البته در متن های باستانی نیز آندالوسیت را به نام (Lapis Crucifea) می نامیدند. آندالوسیت از آلومینیوم و سیلیکات ( sio52Al ) تشکیل شده و معمولاً در کانی های دگرگون شده ی ناحیه ای تحت فشار کم و دمای متوسط به بالا شکل می گیرد. کانی های کیانیت (kyanite) و سیلیمانیت(sillimanite) ازآندالوسیت پلی مورف هستند. این کانی دارای پدیده چند رنگی بالایی است و در صورتی که پخ دار(Faceting) تراشیده شود موجب بازی رنگ در سنگ می شود و به صورت رنگ های قرمز، سبز، زرد در سطح سنگ نمایان می شود و شبیه به شکل خاموشی از نمایش رنگین کمان است. از تولید کنندگان این کانی کشورهای (اسپانیا، سری لانکا، برزیل، استرالیا، آمریکا، کانادا و روسیه) می باشد از اسامی دیگر این کانی میتوان به (Chiastolite) اشاره کرد.


چشم نظر