* » » چشم گربه ای

**

فهرست

چشم گربه ای Cat’s Eye

نام های دیگر چشم گربه ،  "عین الهر"  و یا “سنگ سیفون” است که به  زبان یونانی (متلاطم) است.
محتویات رشته ای بسیار نازک و موازی روتیل در این سنگ ،یک خط براق سفید رنگ یا نقره ای رنگ در آن قابل مشاهده است  که این باعث خاصیت  نوری ویژه این سنگ می شود که با حرکت دادن نگین این خط روی تام سطح نگین می لغزد.
نام چشم گربه ای به دلیل این پدیدۀ اپتیکی است.
سنگ چشم گربه با رنگ بندی متنوع یافت می شود.
سنگ چشم گربه به دلیل برق جذابی که بر روی آن وجود دارد ، بسیار مورد استقبال قرار گرفته و بعنوان یکی از جواهرات و سنگ های قیمتی پرطرفدار بشمار می آید.
خواص درمانی چشم گربه :
  • این سنگ ،سنگی شادی آور است و باعث ایجاد آرامش در انسان شده است.
  • این سنگ برای لحظات استرس و اضطراب مفید است.
  • این سنگ نوعی ضد طلسم هم محسوب می شود.
  • عین الهر یا چشم گربه برای حفاظت در برابر چشم بد نیز توصیه شده است.
  • همچنین چشم گربه  در برابر امواج منفی ، انسان را محافظت می کند.
روش نگهداری چشم گربه :اسیدها برای سنگ چشم گربه مضر بوده و باعث تخریب آن می شوند.چشم نظر