* » » الماس کاملیون

**

فهرست

الماس کاملیون Chameleon

بسیاری از مصرف کنندگان و حتی برخی از جواهر سازان کاملاً از وجود الماس های چاملئون بی اطلاع هستند. در حقیقت، ممکن است که شما در برخی از مراحل زندگی خود مالک این نوع الماس بوده اید و یا حتی هنوز هم صاحب آن هستید. الماس یک هدیه ی طبیعی با شکوه و مجلل است، اما یک الماس چاملئون دارای یک روشنی بسیار کمیاب و Pizzaz بیشتری است. 
الماس های چاملئون طبیعی هستند که برای تغییر رنگ آن ها را در معرض حرارت یا در مکان های تیره و تاریک قرار می دهند. الماس های چاملئون در حالت طبیعی مایل به خاکستری هستند که در اثر حرارت بیش از اندازه به رنگ سبز- زرد و زرد تبدیل می شوند و رنگ سبز تیره تر هم در این الماس پس از قرار دادن آن در تاریکی به دست می آید. تغییر رنگ این الماس موقت است. در الماس چاملئون با اندازه های بزرگتر اختلافات آشکارتری در هنگام تغییر رنگ رخ می دهد. این نوع الماس به شدت کمیاب است، هیچ نوع الماس طبیعی دیگری وجود ندارد که دارای مشخصه های ترمو کورویسم وفوتوکورویسم باشد. ترموکورویسم (thermochroism) اختلاف و انحراف در رنگ به خاطر عامل حرارت و فوتوکورویسم (photochroism)هم تغییر رنگ به خاطر تغییر نور محیط می باشد. 
در زمان هایی از معدن الماسArgyle در استرالیا الماس چاملئون بیرون آمده است که به رنگ خاکستری متمایل به آبی یا خاکستری متمایل به زیتونی بوده اند.
دلایل کمی در زمینه ی علت اصلی ایجاد تغییر رنگ در الماس های چاملئون به دست آمده است. یک تئوری در این زمینه آن است که رها شدن هیدروژن موجود در الماس های چاملئون به طور موقت باعث تغییر رنگ می شود. تئوری دیگر می گوید که خواص فلوئورسانس و فسفرسانس به شکل فوق العاده کمیابی در این نوع الماس وجود دارند. به خاطر ویژگی فلوئورسنتی، طول موج های مختفی از نور جذب شده و سپس به دیگرطول موج های نور تبدیل می شوند.فسفرسنس هم شکل فرآیندی مشابه ای دارد اما اثر آن بیشتر به شکل تأخیری دیده می شود. 
الماس های رنگی تخیلی (fancy) حاوی نیتروژن، هیدروژن یا عنصر بور می باشند و می توانند به شکل طبیعی در رنگ های زرد، قهوه ای، آبی و صورتی یافت شوند. برخی از الماس ها هم هنگامی که در معرض تابش تشعشعات قرار می گیرند، رنگ سبز بدست می آورند. در هر حال، الماس های رنگی تخیلی (fancy) دارای مشخصه ی تغییر رنگ که در الماس چاملئون وجود دارد و آن را به شکل بی همتایی در میان الماس های جهان درآورده است، نمی باشند. اولین اسناد ومدارک که در مورد الماس های چاملئون در سال ١٩۴۳نوشته شد. این الماس ها درطول مدت طولانی در جهان وجود داشته اند، اما افراد کمی از خاصیت تغییر رنگ این الماس آگاه بوده اند. بنابراین کاملاً ممکن است که بسیاری از جواهر سازان این الماس را بدون آگاهی مناسب از خواص بی همتای آن فروخته باشند. هنگامی که بیشتر مردم از وجود الماس های چاملئون آگاه شدند، هنگامی که یکی از این گنجینه ها در دستشان قرار می گرفتند شگفت زده می شدند. اگر شما بخواهید بفهمید که الماس شما از نوع چاملئون است یا نه، روش بی خطر برای این کار آن است که به یک آزمایشگاه اجازه دهید تا آن را تست کند. اگر بر روی الماس شما عملیات هایی برای بهینه سازی انجام شده باشد، این عملیات می تواند این باشد که الماس را در معرض حرارت بیش از اندازه قرار داده اند تا تغییر رنگ الماس برای همیشه باقی بماند و ثابت شود،که ممکن است شما واقعاً به این رنگ علاقه مند نباشید. آزمایشگاه ها نیز تجهیزات مناسبی را برای انجام تست بر روی الماس ها در اختیار دارند. 
در سال ۲٠٠١، یک انگشتر از جنس پلاتین که دارای یک الماس چاملئون بالای ۴ قیراط بود در حراج هنگ کنگ به قیمت ٠٠٠/۲۴٠دلار فروخته شد. الماس های چاملئون با قیمتی که مجموعه داران برای بدست آوردن آن ها هر کاری می کنند به خوبی خونسرد هستند. درخشندگی و تغییر رنگ در این الماس دو فاکتور مهم و سرنوشت ساز می باشند.

چشم نظر