* » » کریزوبریل

**

فهرست

کریزوبریل Chrysoberyl

کریزوبریل چشم گربه ای که به نام سیموفن نیز شناخته می شود. این گوهر به دلیل داشتن عنصر آهن در طبیعت با رنگ های زرد، عسلی و قهوه ای همراه با ناخالصی های روتیل سوزنی دیده می شود. در صورتی که کریزوبریل را در امتداد ناخالصی تراش قپه ای دهند می توان پدیده چشم گربه ای (Cat Eye) را در گوهرمان مشاهده کنیم. کانی هایی مانند: کوارتز چشم گربه ای و تورمالین چشم گربه ای در برخی موارد با کریزوبریل اشتباه گرفته می شوند.
از معادن بزرگ کریزوبریل نیز می توان به کشورهای سری لانکا، برزیل و چین اشاره کرد.
اسامی دیگر: چشم گربه ای Cat Eye , سیموفن Cymophaneچشم نظر