* » » گوشنیت

**

فهرست

گوشنیت Goshenite گوشنیت، بریل خالص بیرنگ و شفاف است که اولین بار در گاشن همپشر کانتی در ماساچوست ایالات متحده یافت شد. دکتر جان سینکانکاس می گوید ترکیب این سنگ در اصل شبیه بریلهای صورتی و دیگر رنگهای کم حال آن است، اما عنصر کمیابی در آن دیده نمی شود.
    از ابتدای قرن اول بعد از میلاد، ویژگیهای خوب این بریل بیرنگ باعث شد تا جانشین خوبی برای دیگر سنگ جواهرات بیرنگ باشد. اغلب ورق نقره ای یا سبز رنگ، پشت سنگ جواهر تراش داده شده بریل بیرنگ قرار داده می شود تا به الماس یا زمرد شباهت پیدا کند. گاهی ساختار لایه ای دوتایی یا سه تایی از این سنگ با چسبی رنگی یا تکه نازکی از سنگ جواهر رنگی طبیعی یا مصنوعی، کنار هم قرار می گیرند؛ این تکه نازک سنگ جواهر طبیعی باید ترکیبی نزدیک سنگی که قرار است جای آن را بازی کند داشته باشد. محل قرار دادن نگین طوری است که اتصالات را مخفی نگه می دارد و تشخیص این جایگزینی را سخت کند.
    گوشنیت باعث تقویت دانش و خرد، کنجکاوی هوشمندانه و نیز تصمیمهای با دقت و برخاسته از فکر می شود. این سنگ به شما کمک می کند تا یک موقعیت را از همه جنبه ها بررسی کنید و خودسری و انعطاف ناپذیری را کنار بگذارید. گوشنیت سنگ صداقت است که در همه اعمال و رفتار به خصوص هنگام قسم یاد کردن، فرد را به سوی بیان حقیقت پیش می برد. به فرد خلاقیت، ابتکار و قوه خودداری می دهد. این سنگ باعث تسهیل برقراری ارتباطات و استحکام روابط می شود.
    به جریان سالم انرژی در بدن کمک می کند و صدمات عاطفی و فیزیکی را درمان می کند. این سنگ اختلالات و صدمات پا و به خصوص ماهیچه های پا را درمان می کند و در کمک به درمان حساسیت به گرد و خاک نیز مفید است.
    یاقوت بیرنگ برای جلوگیری از افسون و جادو به کار می رود. افسون و جادو امروزه دستکاری روانی عمدی نامیده می شود و افرادی مانند سیاستمداران و بعضی فروشندگان از آن استفاده می کنند. شکل دیگر این دستکاری به این صورت است که گاهی فردی رابط روحی منفی خود را از طریق چاکرای سوم یا شبکه خورشیدی، به لایه علوی شما متصل می کند. سپس از طریق این رابط، انرژی شما را تخلیه می کنند و حتی اگر قدرت کافی داشته باشد، می تواند در اعمال شما نیز تأثیر بگذارد. اگر چنین اتفاقی افتاد، تکه کوچکی از بریل بیرنگ را روی ناف خود بگذارید و حداکثر 24 ساعت همانجا نگه دارید تا رابط قطع شود.
    سنگ برج جوزاست و مانند همه یاقوتها نماد حفاظت است.
    گوشنیت از همه چاکراها استفاده می کند تا انرژی خود را در سراسر بدن پخش کند، در نتیجه همه چاکراها پاکسازی، هماهنگ و باز می شوند و در عوض از رنگ پرتو چاکرای متناظر، انرژی می گیرد. با این جریان انرژی بدن پاکسازی می شود و ارتعاشی بالاتر می گیرد و می تواند نور بیشتری را درون خود حفظ کند. هر چه فرد قادر باشد نور بیشتری را حفظ کند، عملکرد او به ماهیت ذات اقدس الهی شبیه تر می شود که هدف غایی هر انسانی است. برای رسیدن به چنین مقصودی، انرژی کوندالینی نیز فعال می شود.


چشم نظر