* » » آیولیت

**

فهرست

آیولیت Iolite

نام آیولیت از واژه ی یونانی (Lon) به معنی بنفش مشتق شده است. کوردیریت نام دیگر آیولیت می باشد که برگرفته از کاشف آن به نام کانی شناس فرانسوی کوردید می باشد.برخی معتقدند آیولیت موجب افزایش نیروی ذهنی و حس کنجکاوی می شود و برای کار کردن چاکرای چشم سوم مناسب است. آیولیت سنگی است با رنگ آبی و بنفش و به دلیل شباهتش با یاقوت کبود, در گذشته آن را یاقوت کبود آبدار می نامیدند. عامل رنگ دهنده آیولیت عنصر آهن و تیتانیوم می باشد. این کانی دارای پدیده چند رنگی قوی می باشد که یکی از راه های تشخیص این کانی از کانی های مشابه است. آیولیت می تواند با کانی های یاقوت کبود، کوارتز آبی، تانزانیت، اسپینل ابی و تورمالین آبی اشتباه گرفته شود.از تولید کننگان بزرگ این کانی کشورهای برزیل، سری لانکا، برمه، ماداگاسکار، هندوستان ، نامیبیا، تانزانیا، نروژ، آلمان و فنلاند می باشد.
اسامی دیگر: کوردیریت، یاقوت کبود.

چشم نظر