* » » پیروپ

**

فهرست

پیروپ Pyrope

نام پیروپ از کلمه یونانی (پیرا) به معنی ذغال گداخته اقتباس شده است. البته این وجه تشابه به دلیل رنگ قرمز کانی و رنگ ذغال گداخته می باشد. این کانی گاهاً به اشتباه یاقوت سرخ کیپ (کیپ روبی) نیز نامیده می شود.
پیروپ موجب تداوم و پایداری در ارتباط ها می شود. همچنین کمک می کند شخص از مرحله رمانتیک عشق به مرحله تعهد و زندگی وارد شود. کانی پیروپ یک عضو از گروه گارنت است که معمولاً دارای رنگ قرمز می باشد. عامل رنگ دهنده این کانی عنصر آهن و مقداری کروم است در صورتی که بلور های پیروپ از رنگ استاندارد خارج شوند و به بلورهایی به رنگ قرمز گل رزی و بنفش روشن تبدیل شوند رودولیت نامیده میشوند.
پیروپ در برخی موارد بدلیل تشابه در رنگ و خواص اپتیکی با گارنت آلماندین و اسپینل اشتباه گرفته می شود. بزرگترین تولید کنندگان این کانی کشور های جمهوری چک، آمریکا، آفریقای جنوبی، استرالیا، برمه، برزیل، آرژانتین، تانزانیا، اسکا تلند و سوئیس هستند.
اسامی دیگر: رودولیت ،Greenlandite, Elie Ruby, Bohemian Garnet, Vagesite


چشم نظر