* » » روتیل

**

فهرست

روتیل Rutile

روتیل طبیعی که تلالو آن به مراتب بیشتر از الماس است، همواره با لایه ای از رنگ های قرمز، قهوه ای یا سیاه همراه و از سیاه آن به عنوان زیور سوگواری استفاده می شود.
غالبا روتیل به صورت سوزنی و قرمز مایل به قهوه ای درون کوارتز یا دیگر سنگ ها دیده شده و جلوه انعکاس نور ستاره ای ایجاد می کند.

کانسار:

در استرالیا، برزیل، آمریکا، ایتالیا، مکزیک و نروژ در میان سنگ های آتشفشانی، دگرگونی و ذخائر رسوبی یافت می شود وقتیکه بلورهای سوزنی آن با هم زاویه ۶۰ درجه می سازند این سنگ بنام ساجنیت هم شناخته می شود.


چشم نظر