* » » اسپودومن

**

فهرست

اسپودومن Spodumene


نام اسپودومن از واژه ی یونانی خاکستر سوخته مشتق شده است.البته این وجه تشابه به دلیل مات بودن و ظاهر خاکستری این کانی می باشد.
اسپودومن یک کانی پیروکسین حاوی لیتیم، آلومینیوم و سیلیکات می باشد و در طبیعت به رنگ های مختلفی دیده می شود. فراوان ترین آن ها رنگ خاکستری مایل به زرد دارند، کانزیت و هیدنیت دو نوع اسپودومن هستند و در جواهرات کاربرد دارند. کانزیت ها دارای رنگ صورتی و ارغوانی هستند و گاهاً اسپودومن صورتی نیز نامیده می شوند. در نوع دیگر هیدونیت های با رنگ سبز که اسپودومن سبز نیز نامیده می شوند و مورد توجه خاص مجموعه داران میباشند. گاهاً کانی هایی هستند که از نظر ظاهر شبیه اسپودومن میباشند و در برخی موارد با آن اشتباه گرفته می شوند مانند: توپاز، تورمالین، پرپدوت، کریزوبریل، دمانتوئیدگارنت.
از تولید کنندگان بزرگ این کانی می توان به کشورهای افغانستان، ایران، (جزیره هرمز)، آمریکا،برزیل، ماداگاسکار، برمه، زیمباوه و کانادا اشاره کرد.


چشم نظر